Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.05.2015

  • 7. mája 2015, 09:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava