Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 06.10.2016

  • 6. októbra 2016, 16:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
  • Pozvánka [35.43 kB]