Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 06.07.2017

  • 6. júla 2017, 09:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
  • Pozvánka [35.39 kB]