BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 28

Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, pare. č. 15573/7 a 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD s.r.o., so šidlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.