BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 14

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devinska Nová Ves, parc. č. 1428/92, Istrijská ulica, Ing. Ivanovi Jankovičovi


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.