BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, pare. č. 3071/3, manželom Šindelárovcom


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.