Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 04.11.2016

  • 4. novembra 2016, 15:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
  • Pozvánka [35.16 kB]