BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1f

Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.