BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1d

Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.