BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 27

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a uznesenia Mestského zastupiteľstva SR Bratislavy č. 338/2015 zo dňa 09. 12. 2015, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – zmena termínu a návrh na schválenie Dodatku č. 11 88 0557 13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03. 12. 2013 v znení Dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 18. 12. 2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.