BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 36

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavby súpis. č. 8005 a pozemkov parc. č. 4817/12, parc. č. 4817/135, parc. č. 4817/1, v lokalite ulica Pri Šajbách a časti parc. č. 475/42, v lokalite Urban Park, do správy mestskej časti Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.