BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 24

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9, a časti pozemku parc. č. 22372/14, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, pre Nevzata Abaziho s miestom podnikania v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.