Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 02.03.2018