Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 31.08.2005

  • 31. augusta 2005