Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 30.11.2015