Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 30.11.2005

  • 30. novembra 2005