Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 30.05.2005

  • 30. mája 2005