Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 29.05.2002

  • 29. mája 2002