Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 28.08.2001

  • 28. augusta 2001