Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 25.06.2001

  • 25. júna 2001