Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 23.05.2006

  • 23. mája 2006