Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 20.11.2001

  • 20. novembra 2001