Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 20.09.2016

  • 20. septembra 2016, 17:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [35.95 kB]