Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 20.09.2006

  • 20. septembra 2006