Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 20.06.2006

  • 20. júna 2006