Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 20.02.2001

  • 20. februára 2001