Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 18.11.2020