Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 18.01.2006

  • 18. januára 2006