BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 7

Návrhna predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave,k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.