Bod č. 1

Informácia o stave prípravy nového Všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.