Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 15.11.2016

  • 15. novembra 2016, 16:00 h
  • Primaciálne nám. č.1, v miestnosti č. 107 (na 1. poschodí Primaciálneho paláca)
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [31.98 kB]