Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 15.10.2003

  • 15. októbra 2003