Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 15.06.2005

  • 15. júna 2005