Bod č. 1

Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.