Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 15.02.2006

  • 15. februára 2006