Bod č. 1

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.