Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 14.10.2020