Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 14.09.2004

  • 14. septembra 2004