Bod č. 5

Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu
Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.