Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 14.04.2004

  • 14. apríla 2004