Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 14.01.2004

  • 14. januára 2004