Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 13.10.2004

  • 13. októbra 2004