Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 13.04.2005

  • 13. apríla 2005