Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 12.09.2005

  • 12. septembra 2005