Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 12.05.2004

  • 12. mája 2004