Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 12.04.2006

  • 12. apríla 2006