Bod č. 4

- Stanovisko Sekcie životného prostredia k stavebnej činnosti Bratislavské podhradie - Vydrica
- Informácia o likvidácií invazívnych stromov v hustej zástavbe a možnosti výsadby náhradných stromov nad sieťami
- Informácia o financovaní náhradnej výsadby za odumreté stromy poškodené firmou AII technické služby s. r. o. v predchádzajúcom volebnom období
- Pripomienky Bratislavského samosprávneho kraja k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 06


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.