Bod č. 2

Účasť riaditeľa magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a informácia o plnení uznesení Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.