Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 12.02.2003

  • 12. februára 2003