Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 12.01.2005

  • 12. januára 2005